ਟ੍ਰਾਈਕੋਮੋਨਸ ਯੋਨੀਲਿਸ

  • Trichomonas vaginalis Antigen Rapid Test

    ਟ੍ਰਾਈਕੋਮੋਨਸ ਯੋਨੀਨਾਲਿਸ ਐਂਟੀਜੇਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ

    REF 500040 ਹੈ ਨਿਰਧਾਰਨ 20 ਟੈਸਟ/ਬਾਕਸ
    ਖੋਜ ਸਿਧਾਂਤ ਇਮਯੂਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪਰਖ ਨਮੂਨੇ ਯੋਨੀ ਡਿਸਚਾਰਜ
    ਨਿਯਤ ਵਰਤੋਂ StrongStep® ਟ੍ਰਾਈਕੋਮੋਨਾਸ ਯੋਨੀਨਾਲਿਸ ਐਂਟੀਜੇਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਯੋਨੀ ਦੇ ਫੰਬੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈਕੋਮੋਨਸ ਯੋਨੀਨਾਲਿਸ ਐਂਟੀਜੇਨ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਲੈਟਰਲ-ਫਲੋ ਇਮਿਊਨੋ ਅਸੈਸ ਹੈ।