ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ

 • Chlamydia Trachomatis Antigen Rapid Test

  ਕਲੈਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰੈਕੋਮੇਟਿਸ ਐਂਟੀਜੇਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ

  REF 500010 ਹੈ ਨਿਰਧਾਰਨ 20 ਟੈਸਟ/ਬਾਕਸ
  ਖੋਜ ਸਿਧਾਂਤ ਇਮਯੂਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪਰਖ ਨਮੂਨੇ

  ਸਰਵਾਈਕਲ/ਯੂਰੇਥਰਾ ਫੰਬਾ

  ਨਿਯਤ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਯੂਰੇਥਰਲ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਲੈਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰੈਕੋਮੇਟਿਸ ਐਂਟੀਜੇਨ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖੋਜ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਲੇਟਰਲ-ਫਲੋ ਇਮਯੂਨੋਸੈਸ ਹੈ।
 • HSV 12 Antigen Test

  HSV 12 ਐਂਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟ

  REF 500070 ਹੈ ਨਿਰਧਾਰਨ 20 ਟੈਸਟ/ਬਾਕਸ
  ਖੋਜ ਸਿਧਾਂਤ ਇਮਯੂਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪਰਖ ਨਮੂਨੇ Mucocutaneous ਜਖਮ swab
  ਨਿਯਤ ਵਰਤੋਂ StrongStep® HSV 1/2 ਐਂਟੀਜੇਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ HSV 1/2 ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ HSV ਐਂਟੀਜੇਨ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • Screening Test for Cervical Pre-cancer and Cancer

  ਸਰਵਾਈਕਲ ਪ੍ਰੀ-ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ

  REF 500140 ਹੈ ਨਿਰਧਾਰਨ 20 ਟੈਸਟ/ਬਾਕਸ
  ਖੋਜ ਸਿਧਾਂਤ ਇਮਯੂਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪਰਖ ਨਮੂਨੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਵੈਬ
  ਨਿਯਤ ਵਰਤੋਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਪੂਰਵ-ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਸਟ੍ਰੋਂਗ ਸਟੈਪ® ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਡੀਐਨਏ ਵਿਧੀ ਨਾਲੋਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਪ੍ਰੀ-ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • Strep A Rapid Test

  ਸਟ੍ਰੈਪ ਇੱਕ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ

  REF 500150 ਹੈ ਨਿਰਧਾਰਨ 20 ਟੈਸਟ/ਬਾਕਸ
  ਖੋਜ ਸਿਧਾਂਤ ਇਮਯੂਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪਰਖ ਨਮੂਨੇ ਗਲੇ ਦਾ ਫੰਬਾ
  ਨਿਯਤ ਵਰਤੋਂ ਸਟ੍ਰੋਂਗਸਟੈਪ® ਸਟ੍ਰੈਪ ਏ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ ਗਰੁੱਪ ਏ ਸਟ੍ਰੈਪ ਫੈਰੀਨਜਾਈਟਿਸ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਜਾਂ ਕਲਚਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਗਲੇ ਦੇ ਸਵੈਬ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗਰੁੱਪ ਏ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕਾਕਲ (ਗਰੁੱਪ ਏ ਸਟ੍ਰੈਪ) ਐਂਟੀਜੇਨ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਇਮਯੂਨੋਐਸੇ ਹੈ।
 • Strep B Antigen Test

  ਸਟ੍ਰੈਪ ਬੀ ਐਂਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟ

  REF 500090 ਹੈ ਨਿਰਧਾਰਨ 20 ਟੈਸਟ/ਬਾਕਸ
  ਖੋਜ ਸਿਧਾਂਤ ਇਮਯੂਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪਰਖ ਨਮੂਨੇ ਔਰਤ ਯੋਨੀ ਸਵਾਬ
  ਨਿਯਤ ਵਰਤੋਂ StrongStep® ਸਟ੍ਰੈਪ ਬੀ ਐਂਟੀਜੇਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਮਾਦਾ ਯੋਨੀ ਸਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕਾਕਲ ਐਂਟੀਜੇਨ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖੋਜ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਮਯੂਨੋਐਸੇ ਹੈ।
 • Trichomonas vaginalis Antigen Rapid Test

  ਟ੍ਰਾਈਕੋਮੋਨਸ ਯੋਨੀਨਾਲਿਸ ਐਂਟੀਜੇਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ

  REF 500040 ਹੈ ਨਿਰਧਾਰਨ 20 ਟੈਸਟ/ਬਾਕਸ
  ਖੋਜ ਸਿਧਾਂਤ ਇਮਯੂਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪਰਖ ਨਮੂਨੇ ਯੋਨੀ ਡਿਸਚਾਰਜ
  ਨਿਯਤ ਵਰਤੋਂ StrongStep® ਟ੍ਰਾਈਕੋਮੋਨਾਸ ਯੋਨੀਨਾਲਿਸ ਐਂਟੀਜੇਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਯੋਨੀ ਦੇ ਫੰਬੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈਕੋਮੋਨਸ ਯੋਨੀਨਾਲਿਸ ਐਂਟੀਜੇਨ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਲੈਟਰਲ-ਫਲੋ ਇਮਿਊਨੋ ਅਸੈਸ ਹੈ।
 • Trichomonas/Candida Antigen Combo Rapid Test

  ਟ੍ਰਾਈਕੋਮੋਨਸ/ਕੈਂਡੀਡਾ ਐਂਟੀਜੇਨ ਕੰਬੋ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ

  REF 500060 ਹੈ ਨਿਰਧਾਰਨ 20 ਟੈਸਟ/ਬਾਕਸ
  ਖੋਜ ਸਿਧਾਂਤ ਇਮਯੂਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪਰਖ ਨਮੂਨੇ ਯੋਨੀ ਡਿਸਚਾਰਜ
  ਨਿਯਤ ਵਰਤੋਂ StrongStep® StrongStep® ਟ੍ਰਾਈਕੋਮੋਨਾਸ/ਕੈਂਡੀਡਾ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕੰਬੋ ਯੋਨੀ ਸਵਾਬ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਈਕੋਮੋਨਸ ਯੋਨੀਨਾਲਿਸ/ਕੈਂਡੀਡਾ ਐਲਬੀਕਨਸ ਐਂਟੀਜੇਨਜ਼ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖੋਜ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਲੇਟਰਲ-ਫਲੋ ਇਮਯੂਨੋਸੇ ਹੈ।
 • Bacterial vaginosis Rapid Test

  ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਯੋਨੀਓਸਿਸ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ

  REF 500080 ਹੈ ਨਿਰਧਾਰਨ 50 ਟੈਸਟ/ਬਾਕਸ
  ਖੋਜ ਸਿਧਾਂਤ PH ਮੁੱਲ ਨਮੂਨੇ ਯੋਨੀ ਡਿਸਚਾਰਜ
  ਨਿਯਤ ਵਰਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਦਮ®ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਯੋਨੀਓਸਿਸ (ਬੀਵੀ) ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਯੋਨੀਓਸਿਸ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਨੀ ਦੇ pH ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ।
 • Neisseria gonorrhoeae/Chlamydia trachomatis Antigen Combo Rapid Test

  ਨੀਸੀਰੀਆ ਗੋਨੋਰੋਈਏ/ਕਲੈਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰੈਕੋਮੇਟਿਸ ਐਂਟੀਜੇਨ ਕੰਬੋ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ

  REF 500050 ਹੈ ਨਿਰਧਾਰਨ 20 ਟੈਸਟ/ਬਾਕਸ
  ਖੋਜ ਸਿਧਾਂਤ ਇਮਯੂਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪਰਖ ਨਮੂਨੇ

  ਸਰਵਾਈਕਲ/ਯੂਰੇਥਰਾ ਫੰਬਾ

  ਨਿਯਤ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਨਰ ਯੂਰੇਥਰਲ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨੀਸੀਰੀਆ ਗੋਨੋਰੋਈਏ / ਕਲੈਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰੈਕੋਮੇਟਿਸ ਐਂਟੀਜੇਨਜ਼ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਨੁਮਾਨਤ ਖੋਜ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਲੇਟਰਲ-ਫਲੋ ਇਮਯੂਨੋਸੈਸ ਹੈ।
 • Neisseria Gonorrhoeae Antigen Rapid Test

  ਨੀਸੀਰੀਆ ਗੋਨੋਰੋਏਏ ਐਂਟੀਜੇਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ

  REF 500020 ਹੈ ਨਿਰਧਾਰਨ 20 ਟੈਸਟ/ਬਾਕਸ
  ਖੋਜ ਸਿਧਾਂਤ ਇਮਯੂਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪਰਖ ਨਮੂਨੇ ਸਰਵਾਈਕਲ/ਯੂਰੇਥਰਾ ਫੰਬਾ
  ਨਿਯਤ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਜਰਾਸੀਮ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਗੋਨੋਰੀਆ/ਕਲੈਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰੈਕੋਮੇਟਿਸ ਐਂਟੀਜੇਨਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਟਰੋ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੂਤਰ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।
 • Cryptococcal Antigen Rapid Test Device

  ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੋਕਲ ਐਂਟੀਜੇਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ

  REF 502080 ਹੈ ਨਿਰਧਾਰਨ 20 ਟੈਸਟ/ਬਾਕਸ;50 ਟੈਸਟ/ਬਾਕਸ
  ਖੋਜ ਸਿਧਾਂਤ ਇਮਯੂਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪਰਖ ਨਮੂਨੇ ਸੇਰੇਬ੍ਰੋਸਪਾਈਨਲ ਤਰਲ/ਸੀਰਮ
  ਨਿਯਤ ਵਰਤੋਂ StrongStep®Cryptococcal Antigen Rapid Test Device ਸੀਰਮ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ, ਪੂਰੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੋਕਸ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਕੰਪਲੈਕਸ (ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੋਕਸ ਨਿਓਫੋਰਮੈਨਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੋਕਸ ਗੈਟਟੀ) ਦੇ ਕੈਪਸੂਲਰ ਪੋਲੀਸੈਕਰਾਈਡ ਐਂਟੀਜੇਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਇਮਿਊਨ-ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪਰਖ ਹੈ।
 • Candida Albicans Antigen Rapid Test

  Candida Albicans Antigen ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ

  REF 500030 ਹੈ ਨਿਰਧਾਰਨ 20 ਟੈਸਟ/ਬਾਕਸ
  ਖੋਜ ਸਿਧਾਂਤ ਇਮਯੂਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪਰਖ ਨਮੂਨੇ ਸਰਵਾਈਕਲ/ਯੂਰੇਥਰਾ ਫੰਬਾ
  ਨਿਯਤ ਵਰਤੋਂ StrongStep® Candida albicans Antigen Rapid Test ਇੱਕ ਇਮਿਊਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪਰਖ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਯੋਨੀ ਦੇ swabs ਤੋਂ ਜਰਾਸੀਮ ਐਂਟੀਜੇਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।